Czym jest fonoholizm?

Fonoholizm odnosi się do patologicznego korzystania z telefonów komórkowych.

Problem uzależnienia od telefonu jest problemem XXI wieku

Niektóre z głównych przyczyn powstawania chorób XXI wieku są bezpośrednim skutkiem nowych osiągnięć technologicznych i tempa postępu, ale jest to także wynik wielu innych czynników.

Kluczowym osiągnięciem cywilizacji jest możliwość komunikowania się z każdą osobą na świecie przez cały czas, bez względu na odległość czy przebywanie w różnych strefach czasowych.

Do obecnych chorób cywilizacyjnych należy wiele uzależnień. Uzależnienie od narkotyków, telewizji, gier wideo, Internetu – to tylko niektóre z nich. Wśród psychiatrów, psychologów klinicznych i terapeutów coraz częściej słyszy się o uzależnieniu od telefonu komórkowego – zwanego także fonoholizmem.

W jaki sposób smartfony nas uzależniają?

Przyczyną każdego uzależnienia są emocje, a mechanizmem, dzięki któremu uzależnienia są osiągane i podtrzymywane, jest zachowanie. Poprzez własne zachowanie uzależnieni uczą się regulować emocje, które odczuwają.

Ideą korzystania ze smartfona jest nie tylko dostęp do do Internetu. Smartfony mogą być używane również do grania w gry, przeglądania portali społecznościowych czy też korzystania z aplikacji zapewniających rozrywkę.

Współczesny człowiek coraz bardziej obawia się zarówno bliskości, jak i samotności. Smartfon umożliwia mu kontakt z bliskimi czy znajomymi. Telefon pomaga także zmniejszyć trudności w nawiązywaniu kontaktu oraz zakłopotanie związane z koniecznością patrzenia rozmówcy w oczy i prowadzenia rozmowy.

Dodatkowo udostępniając zdjęcia i relacje na portalach społecznościowych, podnosi on swoją poczucie własnej wartości i może dowolnie kreować siebie.

Używanie telefonu rozpowszechniło się na całym świecie. Wielu z nich całkowicie zatraca się w wirtualnym świecie.

Stopniowo ludzie rezygnują ze swoich ulubionych zajęć. Używając smartfona, można w prosty sposób kontrolować całe swoje życie, łącznie z przeszłością, czego nie można zrobić w prawdziwym życiu. Dlatego właśnie smartfony uzależniają. Dzięki nim można stać się zupełnie inną osobą i ukrywać przed światem rzeczywistym swoje prawdziwe „ja”.