Jak wygląda pomoc osobie uzależnionej

Podstawowe cele pomocy osobie uzależnionej to

1

Zmotywowanie do trwałego utrzymania abstynencji

2

Zmotywowanie do rozwiązywania spraw osobistych

3

Zmotywowanie do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia

4

Usuwanie zaburzeń somatycznych i psychicznych, w tym punkcie wspierają nas lekarz, psycholog i psychiatra

Sposób pracy z osobą uzależnioną

ETAPY ROZPOCZYNANIA ZDROWIENIA

Nawiązanie kontaktu, rozpoznanie problemów życiowych i ich związku z piciem. W tym miejscu prowadzimy tak rozmowę, by po zadaniu pytania PO CO TU PRZYSZEDŁEŚ, pacjent odpowiedział PO POMOC. Koniec cwaniactwa, nie ogarniam. Nazywamy rzeczy po imieniu, nie rozpieszczamy. Wskazujemy pacjentowi wybór, którego może dokonać tylko ON SAM

ETAP PRACY NAD UZNANIEM WŁASNEGO UZALEŻNIENIA I POWSTRZYMANIE SIĘ OD PICIA.

Skupiamy się nad zrozumieniem przez pacjenta uzależnienia i zasad terapii. Uznanie bezsilności wobec uzależnienia. Wspieranie wczesnej abstynencji i dążenie do zmiany tożsamości pacjenta.

ETAP PRACY NAD POZNAWANIEM MECHANIZMÓW UZALEŻNIENIA I ZAPOBIEGANIA NAWROTOM

Zmiana mechanizmów nałogowej regulacji emocji, iluzji i zaprzeczeń oraz rozproszonego i rozdwojonego JA.

ETAP PRACY NAD ZMIANĄ ZACHOWAŃ I SYTUACJI SPOŁECZNYCH PACJENTA

Nabycie umiejętności omijania i wycofywania się z sytuacji ryzykownych. Naprawianie szkód wyrządzonych przez picie oraz nabycie umiejętności zapobiegającym nawrotom.

ETAP PRACY NAD ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW OSOBISTYCH

Rozpoznawanie uczuć, kontaktowanie się z bolesnymi uczuciami i oswojenie ich obecności. Poznawanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi. Radzenie sobie ze stresem, uczenie się zdrowych sposobów poszukiwania pozytywnego spojrzenia na życie. Tworzenie planów na przyszłość

O terapii w skrócie:

Długość pobytu
Pobyt w naszym ośrodku trwa cztery tygodnie
Porządek dnia
Dzień zaczyna się o 6.00 a kończy o 22.00
Sesje terapeutyczne
W ciągu dnia 6 godzin zajęć grupowych i 4 godziny indywidualnie
Czas wolny
Służy on pokazaniu jak można zagospodarować ten czas
Zadania w ciągu dnia
Obowiązkowa lektura i prace pisemne, w zależności od studium przypadku
Dodatkowe zajęcia
Gimnastyka, pomoc na stołówce, porządki w pokojach i w ośrodku
Weekendy
Sobota i niedziela to dni bez zajęć teoretycznych i tylko teoretycznie, gdyż w sobotę mamy grupę w której mogą uczestniczyć pacjenci. Jest to też czas odwiedzin rodzin i ważny kontakt terapeutów z rodzinami podopiecznych