Leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii czyli leczenie uzależnienia od narkotyków

Jednym z najcięższych do pokonania uzależnień jest to od narkotyków. Bardzo szybko i trwale prowadzi ono do całkowitego wyniszczenia organizmu chorego. Mówiąc o narkomanii mamy na myśli problem nie tylko z różnego typu niedozwolonymi substancjami psychoaktywnymi, ale także z lekami, które uzależniają chorego.

Objawy uzależnienia od narkotyków

W przypadku leczenia narkomanii trzeba zmierzyć się z dwoma aspektami uzależnienia – fizycznym oraz psychicznym. W zależności od substancji uzależniającej chorego może dotyczyć tylko uzależnienie psychiczne, niestety w przypadku zdecydowanej większości problem uzależnienia objawia się także w formie fizycznej.

Jeśli poniższe objawy dotyczą też Ciebie, koniecznie zgłoś się na terapię:

Leczenie narkomanii a terapia narkotykowa

Specyfika tego uzależnienia jest taka, że zanim chory zauważy u siebie niepokojące objawy, jego bliscy już od jakiegoś czasu obserwują negatywne zmiany w jego zachowaniu i działaniu. Brak odpowiedniego leczenia skutkuje poważnymi problemami zdrowotnymi, których bagatelizowanie i dalsze brnięcie w uzależnienie mogą skończyć się śmiercią.

Jednym rozwiązaniem w tej sytuacji jest podjęcie przez chorego odpowiedniej terapii, która prowadzona jest w specjalistycznym ośrodku. Obszar terapeutyczny obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe spotkania. Cały proces leczenia oparty jest przede wszystkim o intensywne działania terapeutyczne, które odbywają się praktycznie codziennie, podczas pobytu chorego w ośrodku. W zależności od zaawansowania schorzenia i podejścia chorego do problemu narkomanii dobierana jest odpowiednia forma terapii.

Skorzystaj z terapii w naszym ośrodku leczenia uzależnień

W naszym ośrodku skupiamy się na krótkoterminowej terapii, która trwa cztery tygodnie i jest wstępem do kontynuacji terapii w formie ambulatoryjnej. W placówce chorzy są pod opieką lekarzy pierwszego kontaktu, psychiatrów i pielęgniarek i pozostałego, wykwalifikowanego personelu. Wszyscy dbają o samopoczucie fizyczne i psychiczne osób uzależnionych od narkotyków, aby pomóc im w przejściu pierwszych, najtrudniejszych etapów uzależnienia.
Leczenie narkomanii

Zrób pierwszy krok na drodze do nowego życia!