Co to jest zespół abstynencyjny? Z czym się wiąże i jakie niesie ze sobą zagrożenia?

Zespół abstynencyjny występuje wtedy, gdy osoba przestaje przyjmować substancję, od której jest uzależniona. Powoduje to wiele objawów. Mogą to być zarówno napady drgawek alkoholowych, jak i padaczka alkoholowa, która w niektórych przypadkach może prowadzić do śmierci.

Nasilenie i czas trwania objawów powiązane są z długością okresu używania substancji przez daną osobę. Warto także zaznaczyć, że im dłuższe odstawienie substancji, tym bardziej nasilone są objawy.

Kiedy należy szukać profesjonalnej pomocy?

Odstawienie alkoholu powoduje szybkie zmniejszenie stężenia alkoholu we krwi, co powoduje nieprzyjemne skutki uboczne. Do podstawowych objawów należy np. uczucie lęku czy niepokoju, bezsenność, drżenie rąk, nudności lub wymioty. Mogą one trwać od kilku godzin do nawet kilku dni.
Najniebezpieczniejszy jest tzw. zespół alkoholowy powikłany. Pojawiające się wówczas objawy, które poważnie zagrażają zdrowiu lub życiu. Niezbędny jest wtedy stały nadzór, hospitalizacja i farmakologiczne łagodzenie objawów.

Jakie objawy powinny skłonić do natychmiastowego skorzystania z pomocy medycznej?

Czasami człowiek staje się tak pijany, że nie wie, gdzie się znajduje i jak wygląda otaczająca go rzeczywistość. Może też mieć halucynacje i napady paniki. Najlepszym sposobem leczenia tego zespołu jest jak najszybsze zastosowanie leków.

W przypadku wystąpienia objawów padaczki alkoholowej osoba może stracić kontrolę nad swoim zachowaniem, zachowywać się agresywnie w sytuacjach społecznych, a także stosować przemoc wobec innych.

Osoba, u której wystąpią te objawy, powinna niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, ponieważ jest to stan zagrażający życiu. W skrajnych przypadkach taka osoba może wymagać hospitalizacji.

Padaczka alkoholowa

To niezwykle niebezpieczny objaw odstawienia substancji uzależniającej. Jej przyczyną jest brak dostarczanej wcześniej organizmowi używki. Faktem jest, że nie ma ona podłoża neurologicznego i związku typowymi napadami padaczkowymi.

W trakcie ataku dochodzi do nagłej utraty kontroli nad mięśniami, co może skutkować niekontrolowanymi skurczami i drgawkami mięśni kończyn i tułowia. Chory może również utracić kontrolę nad funkcjami fizjologicznymi swojego organizmu.

Ataki nie są poprzedzone znakami ostrzegawczymi, dlatego trudno jest przewidzieć, kiedy wystąpią. Na przykład, osoba, która ma napad padaczki alkoholowej, może nie zdawać sobie sprawy, że właśnie ma napad i nie rozpoznawać jego objawów. W przypadku wystąpienia napadu padaczkowego (lub zauważenia go u osoby w pobliżu) należy natychmiast wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

Do czasu uzyskania pomocy lekarza, tak jak w przypadku zwykłego napadu, należy przede wszystkim zminimalizować ryzyko upadku i urazów u chorego podczas napadu. W przypadku napadu drgawek należy chronić głowę. Jeśli występują wymioty, zaleca się ułożenie osoby w pozycji bocznej bezpiecznej.

Po ustąpieniu napadu osoba, która go doświadczyła, niemal natychmiast zasypia. Ponieważ u większości osób, które doświadczyły napadu padaczkowego po spożyciu alkoholu, ataki powtarzają się, ważne jest, aby natychmiast szukać pomocy lekarskiej, a także leczenia farmakologicznego w postaci leków przeciwpadaczkowych, aby zapobiec kolejnym napadom. Oczywiście ważne jest, aby osoba ta była całkowicie wolna od alkoholu.